Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować na adres reklamacje@lavello.pl. W treści wiadomości prosimy o opisanie uszkodzenia oraz wpisanie numeru zamówienia i danych osobowych Na podstawie tych informacji zostanie rozpatrzona reklamacja.

Reklamacje z powodu uszkodzeń transportowych można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zwroty towarów

Zgodnie z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Dodatkowo Lavello daje możliwość zwrotu nieuszkodzonego, kompletnego towaru w ciągu kolejnych 16 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwracany towar będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu z kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania.

Chęć dokonania zwrotu należy zgłosić drogą elektroniczną, pod adresem e-mail: reklamacje@lavello.pl. Bądź telefonicznie pod numerem tel. 609 189 601.

Klient wysyła produkt na własny koszt. Gwarantujemy zwrot zapłaconej kwoty w ciągu 14 dni.

Uwaga! Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem oraz przesyłek In Post.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Zwrot towaru następuje na adres magazynu wysyłkowego firmy Lavello s.c: ul. Słoneczna 8, 67-410 Łupice

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem:

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html