Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować na adres reklamacje@lavello.pl. W treści wiadomości prosimy o opisanie uszkodzenia oraz wpisanie numeru zamówienia i danych osobowych Na podstawie tych informacji zostanie rozpatrzona reklamacja. Podczas składania reklamacji prosimy o podanie w mailu oznaczenia znajdującego się od spodu zlewu, czyli K – kontrola jakości i numer, P – pakowanie i numer.

Ze względu na proces produkcji zlewów (wypalanie w wysokiej temperaturze) wymiary podane na stronach z ofertami są przybliżone i mogą się różnić do 5 mm. Reklamacji z tytułu mniejszej różnicy nie przyjmujemy.

Reklamacje z tytułu uszkodzenia zlewozmywaka spowodowanego stopieniem temperaturą powyżej 280 stopni nie będą przyjmowane

Reklamacje z powodu uszkodzeń transportowych można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zwroty towarów

Zgodnie z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Dodatkowo Lavello daje możliwość zwrotu nieuszkodzonego, kompletnego towaru w ciągu kolejnych 16 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwracany towar będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu z kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania.

Uwaga! Ze względu na to, że większość przewoźników obchodzi się nieostrożnie z paczkami i zlewozmywaki są przez nich niszczone w transporcie paczka powinna być ubezpieczona oraz z terminem dostawy do siedziby naszej firmy do godziny 14 (w tych godzinach otwarty jest nasz dział zwrotów) i zaznaczoną opcją “ostrożnie”. Można także tekst “Ostrożnie” napisać na kartonie.

Chęć dokonania zwrotu należy zgłosić drogą elektroniczną, na adres e-mail: reklamacje@lavello.pl.

Klient wysyła produkt na własny koszt. Gwarantujemy zwrot zapłaconej kwoty w ciągu 14 dni.

Uwaga! Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem oraz przesyłek In Post.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Zwrot towaru następuje na adres magazynu wysyłkowego firmy Lavello s.c: ul. Sławska 1, 67-112 Siedlisko

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem:

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html